Khi truy cập vào các trang web nhakhoavietmy.com.vn, người dùng đồng ý các điều khoản sau:

1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân với các dịch vụ được cung cấp trên Nha khoa Việt Mỹ. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

1.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập là những thông tin bạn đã công khai hoặc chủ động cung cấp cho chúng tôi.
Việc thu thập dữ liệu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được phép thu thập với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân phối quảng cáo hiển thị và gửi email giới thiệu thông tin về sự kiện của Nha khoa Việt Mỹ.

1.3. Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

1.4. Cập nhật/sửa chữa và xóa dữ liệu

Bạn có quyền cập nhật/sửa chữa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn; gửi yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bằng cách liên hệ đến địa chỉ email: cskh@nhakhoavietmy.com.vn
Vui lòng xem chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

2. Bản quyền & thương hiệu

Tất cả nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web Nha khoa Việt Mỹ đều thuộc quyền sở hữu của Nha khoa Việt Mỹ và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan khác.

Mọi hành vi sao chép, phân phối, xuất bản… bất kỳ nội dung, hình ảnh nào thuộc Nha khoa Việt Mỹ vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nha khoa Việt Mỹ là xâm phạm quyền sở hữu của Nha khoa Việt Mỹ. Nha khoa Việt Mỹ có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web Nha khoa Việt Mỹ có thể liên kết tới nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.

Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên Nha khoa Việt Mỹ. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.

4. Nội dung dùng cung cấp

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa bạn cho phép chúng tôi sử dụng chúng vô điều kiện.

5. Ứng dụng

Nội dung “Điều khoản sử dụng” này sẽ được áp dụng với website Nha khoa Việt Mỹ.

6. Thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng

Nha khoa Việt Mỹ có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web Nha khoa Việt Mỹ mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập các trang web Nha khoa Việt Mỹ cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: cskh@nhakhoavietmy.com.vn