Trợ giá đặc biệt cho F0 khỏi bệnh và tất cả khách hàng mùa Covid

Trợ giá đặc biệt cho F0 khỏi bệnh và tất cả khách hàng mùa Covid
Cả nước đang trải qua giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19. Với tình hình khó khăn hiện tại, Nha khoa Việt Mỹ xin đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng quý khách hàng vượt qua đại dịch bằng chương trình trợ giá đặc biệt nhất từ trước đến nay. Chương trình kéo dài từ […]