Dịch Vụ Giá Gốc Giá Sau Giảm Bảo Hành 01. Nhổ Răng 300.000 – 500.000 200.000-400.000 – 02. Nhổ Răng Tiểu Phẫu 1.000.000 600.000-800.000 – 03. Trám Răng 200.000 100.000 6 tháng 04. Trám Răng Xoang Lớn 300.000 200.000 6 tháng 05. Cạo Vôi Răng Đánh Bóng  (2 Hàm) 200.000 100.000 06. Điều Trị Tuỷ 400.000 – 600.000 200.000-400.000 1 năm 07. Điều Trị Nha Chu 400.000 – 500.000 300.000-400.000 08. Tẩy Trắng Răng (2 Hàm) 2.000.000 1000.000 09. Răng Tháo Lắp Nhật 400.000 200.000 6 tháng 10. Răng Tháo Lắp Composite Vitapan 1.100.000 650.000 1 năm 11. Răng Tháo Lắp Sứ Vita 1.500.000 900.000 1 NămRead More →