Bảng Giá Dịch Vụ

Bảng Giá Dịch Vụ

Dịch Vụ Giá Gốc Giá Sau Giảm Bảo Hành
01. Nhổ Răng 300.000 – 500.000 200.000-400.000
02. Nhổ Răng Tiểu Phẫu 1.000.000 600.000-800.000
03. Trám Răng 200.000 100.000 6 tháng
04. Trám Răng Xoang Lớn 300.000 200.000 6 tháng
05. Cạo Vôi Răng Đánh Bóng  (2 Hàm) 200.000 100.000
06. Điều Trị Tuỷ 400.000 – 600.000 200.000-400.000 1 năm
07. Điều Trị Nha Chu 400.000 – 500.000 300.000-400.000
08. Tẩy Trắng Răng (2 Hàm) 2.000.000 1000.000
09. Răng Tháo Lắp Nhật 400.000 200.000 6 tháng
10. Răng Tháo Lắp Composite Vitapan 1.100.000 650.000 1 năm
11. Răng Tháo Lắp Sứ Vita 1.500.000 900.000 1 Năm
12. Răng Sứ Ceramco (Mỹ) 1.300.000 800.000 5 năm
13. Răng Sứ Titan (Mỹ) 2.200.000 1.300.000 8 năm
14. Răng Sứ Zirconia Toàn Sứ (Đức) 4.200.000 2.700.000 13 năm
15. Răng Sứ Vita Toàn Sứ (Đức) 6.600.000 4.200.000 20 năm
16. Răng Sứ Cao Cấp Cercon HT 9.200.000 5.900.000 Vĩnh Viễn
17. Veneer Sứ Thẩm Mỹ 10.000.000 6.900.000 10 năm
18. Cấy Ghép Implant 20.000.000 – 40.000.000 15.000.000-30.000.000 10 Năm
19. Chỉnh Hình Răng 18.000.000 – 45.000.000 15.000.000-35.000.000 8 năm